Miễn phí dùng thử

Các dịch vụ sẵn sàng hoạt động
 • Nhận dạng giấy tờ tùy thân
 • Số hóa hồ sơ sức khỏe
 • Số hóa văn bản hành chính
 • Xác thực khuôn mặt

Dịch vụ

Nhận dạng giấy tờ tùy thân

Chuyển đổi hình ảnh các loại thẻ (CMND cũ, mới, CCCD, đăng ký xe, bằng lái xe,..) thành văn bản sử dụng cho chứng thực

Số hóa hồ sơ sức khỏe

Hỗ trợ chuyển đổi hình ảnh chụp hoặc scan hồ sơ sức khỏe thành văn bản

Số hóa văn bản hành chính

Hỗ trợ chuyển đổi file pdf văn bản hành chính thành văn bản số hóa

Chuyển đổi tập tin pdf

Công cụ tiên tiến để chuyển đổi tài liệu được scan thành pdf

Xác thực khuôn mặt

So sánh độ tương đồng giữa khuôn mặt có trong chứng minh nhân dân, thẻ căn cước của người chủ sở hữu với khuôn mặt được chụp trực tiếp của cùng một người

Lợi ích đem lại

Tiết kiệm thời gian, tăng tính cạnh tranh

Tăng cường tính liên tục trong các nghiệp vụ nhập dữ liệu

Giảm chi phí nhân sự, giảm chi phí lưu trữ văn bản

Khách hàng sử dụng dịch vụ

Bảng giá

Dùng thử

Miễn phí

 • Giới hạn 2 Mb file tải lên
 • Miễn phí 100 lượt request
 • Miễn phí 100 Mb lưu trữ
Đăng ký dùng thử

Starter

$425

 • Giới hạn 10 Mb file tải lên
 • Thêm 10,000 lượt request
 • Không giới hạn lưu trữ
Mua thêm

Tiny

$850

 • Giới hạn 10 Mb file tải lên
 • Thêm 20,000 lượt request
 • Không giới hạn lưu trữ
Mua thêm

Medium

$2,125

 • Giới hạn 10 Mb file tải lên
 • Thêm 50,000 lượt request
 • Không giới hạn lưu trữ
Mua thêm
Được dùng nhiều

Large

$4,250

 • Giới hạn 10 Mb file tải lên
 • Thêm 100,000 lượt request
 • Không giới hạn lưu trữ
Mua thêm

Huge

$8,500

 • Giới hạn 10 Mb file tải lên
 • Thêm 200,000 lượt request
 • Không giới hạn lưu trữ
Mua thêm

Gigantic

$21,250

 • Giới hạn 10 Mb file tải lên
 • Thêm 500,000 lượt request
 • Không giới hạn lưu trữ
Mua thêm